Phố – Nơi Chiến Trường Không Tiếng Súng

Nhà văn Chu Lai có bốn tiểu thuyết viết về người lính nhưng Phố là tác phẩm quen thuộc và độc đáo hơn cả. Quen …
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4