Kiêu hãnh và định kiến – Hãy thôi phán xét người khác!

Trong cuốn tiểu thuyết “Gatsby vĩ đại”, có một giai thoại giữa ông bố và Nick khiến tôi nhớ mãi: “Hồi tôi còn nhỏ tuổi, …
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4