Người gieo hi vọng – Cuốn sách gieo hi vọng cho những trang đời mới

Người gieo hi vọng là một trong những cuốn sách hay bạn có thể lựa chọn như một quà tặng dành cho thầy cô giáo mà bạn yêu quý. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Và hành…

Khi Ta Thay Đổi Thế Giới Sẽ Đổi Thay – Ứng xử khéo léo hơn trong mọi tình huống

“Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, tích cực hay tiêu cực, … ai rồi cũng khác ! Tôi hay bạn, hay chúng ta đều sẽ vậy. Nhưng đó chưa phải tất…

Ruồi Trâu – Bài học đến từ người chiến sĩ cách mạng

“ Ruồi Trâu tựa lên đùi người y sĩ, nhỏm dậy, mắt mở to nhìn chòng chọc vào tượng Chúa chịu nạn. Rồi giữa bầu tịch mịch câm lắng và băng giá ấy, anh từ từ giơ cánh tay phải…

Lolita – Một bản ngã dị biệt của tình yêu

Lolita…Lolita…Ánh sáng của đời tôi Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất… Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học,…