Ngày Xưa Có Một Con Bò: Những Tật Xấu Chúng Ta Cần Loại Bỏ Để Thành Công

Bằng cách sử dụng hình tượng ẩn dụ con bò, tác giả đã nói trúng “tim đen” của chúng ta về những kiểu biện bạch …
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4