Tro Tàn Sắc Đỏ (Pyun Hye Young) – Vẫn Là Văn Học Hàn Quốc, Nhưng Hơi Bị Được Đấy!

Tầm mấy tháng trước, sau khi bị “Người Cá” của Gu Byeong-mo làm cho chưng hửng, tớ đã thề rằng đó sẽ lần cuối cùng …
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4