Tác giả: Đỗ Thị Lợi

Xin chào mọi người!! Tôi là Đỗ thị Lợi, tôi là một người thích sự trải nghiệm, năng động, vui vẻ. Đặc biệt tôi là một người thích đọc sách đa phần là sách về phát triển bản thân và nâng cao tâm hồn. Tôi muốn chia sẽ những bài học những điều ý nghĩa từ sách đến với bạn.