Tác giả: Dương Phú

Một con vịt cạn đang cố bơi ra vùng nước sâu.
error: Content is protected !!