Tác giả: Ngọc Trinh

"Tuy mỗi bước đều đi rất chậm, nhưng tôi chưa từng dừng chân."
error: Content is protected !!