Tác giả: Thu Phương

Xin chào, mình là Thu Phương, một bookstagrammer - người review sách trên nền tảng Instagram ở tài khoản @roleyreads. Mình chia sẻ về sách và về câu chuyện đọc sách của bản thân.