Factfulness – Sự Thật Về Thế Giới

Factfulness – Sự Thật Về Thế Giới

Factfulness - Sự Thật Về Thế Giới: Mười Lý Do Khiến Ta Hiểu Sai Về Thế Giới - Và Vì Sao Thế Gian Này Tốt Hơn Ta Tưởng Book Cover Factfulness - Sự Thật Về Thế Giới: Mười Lý Do Khiến Ta Hiểu Sai Về Thế Giới - Và Vì Sao Thế Gian Này Tốt Hơn Ta Tưởng
Hans Rosling Ola Rosling
Phương Thảo Jolie

Factfulness – Sự Thật Về Thế Giới : Mười Lý Do Khiến Ta Hiểu Sai Về Thế Giới – Và Vì Sao Thế Gian Này Tốt Hơn Ta Tưởng

10 trực giác gây ảnh hưởng đến cách nhìn thế giới được nêu trong Factfulness – Sự Thật Về Thế Giới

#1. Trực giác khoảng cách (Lầm tưởng thế giới đang bị chia cắt thành 2 thái cực hoàn toàn khác nhau)

#2. Trực giác tiêu cực (Lầm tưởng thế giới đang ngày càng xấu đi)

#3. Trực giác đường thẳng (Lầm tưởng dân số thế giới đang ngày càng tăng)

#4. Trực giác sợ hãi (Sợ hãi những sự vật, sự việc không thực sự nguy hiểm)

#5. Trực giác kích cỡ (Lầm tưởng những con số trước mắt là quan trọng nhất)

#6. Trực giác khái quát bao trùm (Lầm tưởng 1 ví dụ sẽ đúng với tất cả)

#7. Trực giác định mệnh (Lầm tưởng tất cả mọi việc đều đã được quyết định từ trước)

#8. Trực giác một quan điểm (Lầm tưởng có thể hiểu thế giới chỉ từ một góc nhìn)

#9. Trực giác đổ lỗi (Lầm tưởng cứ đổ được trách nhiệm cho ai đó là mọi việc sẽ được giải quyết)

#10. Trực giác khẩn cấp (Lầm tưởng bây giờ không quyết định ngay sẽ phải hối hận trong tương lai)

MUA SÁCH TRÊN TIKI

Chia sẻ suy nghĩ của bạn:

error: Content is protected !!