ghi-chep-ve-mot-hanh-tinh-au-lo (1)

Thời gian là thợ săn, không gian lận nhưng luôn là người chiến thắng

Thời gian là thợ săn, không gian lận nhưng luôn là người chiến thắng

Chia sẻ suy nghĩ của bạn: