Nhu-Y-5-sach-den-roi

Tác giả kiêm biên kịch Lưu Liễm Tử đã từng đóng một vai khách mời nhở trong Như Ý Truyện.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn: