Bạn thích đọc sách? Nhưng thử hỏi xem bao nhiêu cuốn sách được bạn đọc lần thứ 2?

Chắc rất ít phải không nào? Hầu hết chúng ta mua sách, đọc rồi để trên giá sách và lãng quên nó!

NHƯNG có một cách khác, một cách để bạn làm cho cuốn sách đó không ngừng di chuyển!

Thử tưởng tượng thế này nhé! Sau khi bạn đọc một cuốn sách, bạn viết lên trang lót (ngay sau trang bìa) điều bạn tâm đắc nhất và tặng nó cho người khác!

sachdenroi

 

Người được bạn tặng sẽ chắc chắn sẽ thốt lên “Sách Đến Rồi” và sau khi họ đọc xong, họ lại viết cảm nhận của chính họ rồi lại chuyển quyển sách đó cho người khác.

Cứ như thế cuốn sách sẽ không ngừng di chuyển và đây chính là hành trình của tri thức, và bạn chính là người khởi đầu của “hành trình” đó!

Thử tưởng tượng, đến một ngày nào đó cuốn sách quay trở lại với bạn thì sao nhỉ? Chắc chắn đó sẽ là một cảm xúc tuyệt vời!

Có thể bạn sẽ phải thốt lên “Sách Đến Rồi” hay “Sách Về Rồi” đấy!

Sách Đến Rồi chấm Com ra đời vì điều này, chúng tôi mong muốn thực hiện một sứ mệnh:

Lan toả niềm đam mê đọc sách bằng cách cho đi những giá trị thông qua việc tặng những cuốn sách! Chúng tôi tin rằng nếu bạn đọc xong một cuốn sách và bạn chuyển cuốn sách đó đến cho một người khác thì bạn đã trao cho họ một giá trị tri thức, bạn là người khởi đầu cho hành trình tri thức đó!

VÌ THẾ…

Nếu bạn cũng có niềm tin ấy và bạn muốn là người khởi đầu cho một hành trình tri thức thì hãy bắt đầu ngay cùng chúng tôi TẠI ĐÂY!