“Don’t worry, here’s an absence excuse for your teacher.”

Bộ phim “Big Game” được chuyển thể từ cuốn sách, với Samuel. L. Jackson và Onni Tommila đóng vai chính.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn: