The Little Prince ( Vietnamese version) – Hoàng Tử Bé Của Việt Nam

The Little Prince ( Vietnamese version) – Hoàng Tử Bé Của Việt Nam

The Little Prince ( Vietnamese version) – Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ (Hoàng Tử Bé Của Việt Nam)

Con yêu bố cho dù bố chỉ là một bãi CỨT TRÂU!________😇

“Nhà Trí Cường có bụi hoa nhài rất thơm, chúng mình đều biết ý nghĩa của câu : Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu đúng không?
Trí Cường nói: mẹ yêu hoa nhài, tóc mẹ có hương hoa nhài. Bố có nghĩ rằng mẹ là bông hoa nhài bị cắm vào bãi cứt trâu không?
Bố bật cười: Ồ, con muốn nói bố là bãi cứt trâu đúng không?
Trí Cường bèn thưa: Con yêu bố cho dù bố chỉ là một bãi cứt trâu.
(Phương Thảo Jolie dịch)
Trí Cường rất lém lỉnh và thông minh phải không các bạn ?

The Little Prince ( Vietnamese version) – Hoàng Tử Bé Của Việt Nam : Bạn thích cuốn sách nào hơn ?

Chia sẻ suy nghĩ của bạn:

error: Content is protected !!