Bốn thỏa ước: bí kiếp truyền đời của những Toltec

“Người không vì mình trời tru đất diệt” là câu nói rất nổi tiếng của Tào Tháo. Nghe qua có vẻ như là đó quan điểm sống rất ích kỷ. Nhưng thực sự thì, nếu mỗi người không biết sống…