Giới thiệu quyển sách Nhà giả Kim: Cuộc phiêu lưu của cậu bé chăn cừu

“Thầy nghe rồi. Bài hát đó dựa trên một phần câu chuyện trong quyển sách “Nhà giả kim” á con. Bản thân thầy nếu sinh vào thời xa xưa đó, thì thầy cũng là một Nhà giả kim đấy. Vì Nhà giả kim nghĩa hồi xưa là những người học môn hoá học, có thể tìm ra đá tạo vàng và điều chế nước trường sinh”.