Cùng Nhà Giả Kim đi tìm kho báu trong Bạn

Con thấy “nó đang tiến gần đến kho báu của nó” còn con thì đang dần “chệch hướng khỏi kho báu của con” -Cảm nhận về Nhà giả kim Một tuần đã trôi qua, Thầy trò chúng tôi lại gặp…