Review Sách Đừng Lãng Phí Những Ngày Đẹp Trời của Tác giả Jinie Lynk

“Ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ, bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi”. Tôi và bạn đều đang trải qua khoảng thời…