Gặp lại – Em không chỉ là một giấc mơ!

Việc tiếp tục yêu một người mà không mong đáp lại, việc biết tự nuôi dưỡng mình chỉ bằng tình cảm của mình dành cho người kia, biết tôn trọng tự do của Lauren, biết bằng lòng với việc cô…