Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp: Nếu như không hỏi, bao giờ ta mới biết được câu trả lời

Tôi biết đến nhà văn người Chi Lê, Luis Sepúlveda, qua cuốn sách rất thú vị “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” mà tôi chẳng nhớ được là mua từ lúc nào. Cuốn sách kể về chuyện một chú…