Cùng Nhà Giả Kim đi tìm kho báu trong Bạn

Con thấy “nó đang tiến gần đến kho báu của nó” còn con thì đang dần “chệch hướng khỏi kho báu của con” -Cảm nhận về Nhà giả kim Một tuần đã trôi qua, Thầy trò chúng tôi lại gặp…

Giới thiệu quyển sách Nhà giả Kim: Cuộc phiêu lưu của cậu bé chăn cừu

“Thầy nghe rồi. Bài hát đó dựa trên một phần câu chuyện trong quyển sách “Nhà giả kim” á con. Bản thân thầy nếu sinh vào thời xa xưa đó, thì thầy cũng là một Nhà giả kim đấy. Vì Nhà giả kim nghĩa hồi xưa là những người học môn hoá học, có thể tìm ra đá tạo vàng và điều chế nước trường sinh”.