Review sách:”Kỷ niệm thời thơ ấu Hoàng Thị Thế” do Lê Kỳ Anh dịch từ nguyên bản tiếng pháp.

Review sách “Kỷ niệm thời thơ ấu Hoàng Thị Thế” do Lê Kỳ Anh dịch từ nguyên bản tiếng pháp. Mình rất thích đóc sách lịch sử, mình tìm được những quá khứ của những dòng thời gian lịch sử…