“Con chim phụng cuối cùng”: Khi lịch sử Việt mang gương mặt người đàn bà

Lịch sử! Mỗi khi bàn về lịch sử, người ta thường nhớ đến vua chúa nọ, tướng quân kia, người đàn ông, dù thắng hay bại, dù huy hoàng hay sụp đổ vẫn luôn được lịch sử nhớ mặt điểm…